O nás

Chceme být církví, která je otevřena všem lidem bez rozdílu, zvláště hledajícím. Rádi bychom, aby se u nás lidé setkávali s Bohem, bezpodmínečným příjetím a inspirací pro svůj život.

Za tímto účelem pořádáme kromě pravidelných nedělních bohoslužeb rozmanité další aktivity.

Jsme součástí Církve Křesťanská společenství, se kterou sdílíme základní společné hodnoty.

Chcete-li se dozvědět více o křesťanství, můžete si poslechnout přednášky o základech křesťanské víry.