Bůh ano, ale s církví mi dejte pokoj.

Co je to církev?

Přednáška z cyklu Pramen života o hledání Boha.  

V současné době se často mluví o křesťanských kořenech evropské civilizace. Víme ale skutečně, co tyto kořeny znamenají a z čeho vycházejí? Cyklus sedmi přednášek Pramen života se pokusí tyto otázky zodpovědět. 

Přednáší Alexandr Štěpánovský, pastor Křesťanského společenství Kutná Hora.