Co je pravda?

Jak se vyznat v přívalu různých informací, se kterými se setkáváme v dnešním světě? Je možné se skutečně ještě dopátrat pravdy? Jsou nějaká obecná pravidla pro rozlišení, co je skutečné a co falešné? Je možné eliminovat hrozby pro nás a naše děti? Jak bychom měli jako křesťané vystupovat v mediálním prostoru? Jaké jsou etické aspekty on-line komunikace?

O základech mediální gramotnosti přednáší Petr Plaňanský.