Práce zadarmo?

O tom, že dobrovolnictví je příležitost, budou vyprávět Marie Macková a Jindřiška Vinická z Dobrovolnického centra při Oblastní charitě Kutná Hora.