Strasti a slasti Otce vlasti

Přednáška o více či méně známých skutečnostech ze života Karla IV.

Přednášet bude Alexandr Štěpánovský.