Tvá víra tě zachránila!

Publikoval(a) dne


Detaily události


Víra je určitě tím nejdůležitějším aspektem našeho duchovního života. Na několika biblických příbězích si ukážeme, jak je důležitá nejen osobní víra, ale úroveň víry celého společenství.

Na nedělním shromáždění bude kázat Štěpán Kafka.

Bohoslužba proběhne v budově KSKH, ale pokud se nemůžete zúčastnit osobně, je možné sledovat živý přenos na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=nvePYHUb5qY

#shromazdeni

Kategorie: