Poslechněte si

Přehrát na Spotify       YouTube

Štěpán Kafka: Tvá víra tě zachránila!

Víra je určitě tím nejdůležitějším aspektem našeho duchovního života. Na několika biblických příbězích si ukážeme, jak je důležitá nejen osobní víra, ale úroveň víry celého společenství.

15. 5. 2022 (Neděle).

Alexandr Štěpánovský: Protest milosrdenstvím

Do centra pomoci pro uprchlíky vešel starý muž. Potkávám jej v ulicích našeho města. Nejdříve mě napadlo, zda se tam nepřišel zdarma najíst. Ale vzápětí jsem zaregistroval, že nese tašky stejně ošuntělé jako jeho oděv. Snad nepřišel obdarovat běžence starým oblečením z kontejneru? Zvědavost mi nedala, a tak jsem se nenápadně přiblížil ke stanovišti Červeného kříže, abych zjistil pokračování příběhu. Překvapeně jsem hleděl na přinesené věci…

27. 4. 2022 (Neděle).

Alexandr Štěpánovský: Velikonoční neděle

Kámen, zakrývající hrob vytesaný ve skále, byl odvalen. Překvapené ženy jako první uslyšely zprávu, která změnila lidské dějiny. Na Velikonoční bohoslužbě si připomeneme význam smrti Ježíše Krista a jeho slavné zmrtvýchvstání.

17. 4. 2022 (Neděle).

Štěpán Kafka: Moc kříže

Proč je kříž ústředním bodem křesťanství?

15. 4. 2022 (Ostatní).

Alexandr Štěpánovský: Triumfální církev

Mít vliv na státní politiku, velké bohatství, respekt davů? Na příběhu, který souvisí s Květnou nedělí, jsme si ukázali, v čem spočívá skutečný triumf podle Božích měřítek.
Děkujeme naší sestře Daně za překlad do ruštiny, které naši ukrajinští přátelé rozumí, a mohli tak mít zprostředkované nedělní kázání.

10. 4. 2022 (Neděle).

Alexandr Štěpánovský: Spolek, či společenství?

Příjemné setkání u dobrého jídla s lidmi, kteří nemyslí jen na sebe. To můžeme zažít při různých příležitostech. Proč jde církvi o mnohem více, si připomeneme na příběhu, který se stal několik dní před Velikonocemi v domě Ježíšových přátel v Betanii.

3. 4. 2022 (Neděle).

Luďek Brdečko: Putování s Boží schránou

Když v Bibli sledujeme putování Boží schrány, mohlo by se nám zdát, že byla hlavně prostředkem zkázy pro ty, kdo se dostali do její blízkosti. Bůh ale chtěl Izraelcům i nám zjevit něco vzácného, co bychom sami svým lidským hloubáním nebyli schopni objevit a co může proměňovat náš život.

27. 3. 2022 (Neděle).

Alexandr Štěpánovský: Nejsi sám

Neumím si představit, jaké to je, když se člověku ze dne na den naprosto převrátí život vzhůru nohama a přijde o vše, co si dosud vybudoval. Tak, jak to v minulosti opakovaně zakoušeli naši předkové. Tak, jak to dnes prožívají Ukrajinci. Kde najít sílu? O co se opřít?

20. 3. 2022 (Neděle).
podcast: https://www.kskh.cz/ke-stazeni?podcast

 


Zde si můžete poslechnout přednášky o základech křesťanské víry