Nahrávky

Přehrát na Spotify       YouTube

Jana Frantíková: Dobrodružství s Duchem svatým

Na cestu životem nejsme sami, Ježíš nám za sebe poslal průvodce, Ducha svatého. Ten nás doprovází do našich hrdinských činů i do všedních stereotypních dní. Neopouští nás, i když my sami ho nehledáme. Vede nás k cíli do Božího království, i když cesta není vždycky pohodlná. Ale život s ním je jedno velké dobrodružství.

28. 5. 2023 (Neděle).

Štěpán Kafka: Nejsi bezmocný

O autoritě v osobním životě, rodině, církvi a společnosti.

21. 5. 2023 (Neděle).

Alexandr Štěpánovský: Anna rohatá

Ze slz a modliteb zdeptané a ponižované ženy vzešlo velké požehnání pro celý národ. Její jméno i životní příběh nám připomenou sílu modlitby, pokory a důvěry v Boží milost.

14. 5. 2023 (Neděle).

Ben Drápal, Kristián Zajíc: Oprávnění ke stavbě - podstata křesťana

V nedělním kázání jsme se spolu s Benem Drápalem a Kristiánem Zajícem podívali na podstatu toho, co znamená být křesťanem a jaká nebezpečí nám mohou hrozit v církevním prostředí.

7. 5. 2023 (Neděle).

Alexandr Štěpánovský: Drolící se skála

Petr, který se měl stát skalou pro rodící se církev, zásadním způsobem selhal. Obnova a přijetí, se kterým se setkal v osobě vzkříšeného Krista, je výzvou a dobrou zprávou pro všechny lidi nalomené a nedokonalé.

30. 4. 2023 (Neděle).

Pete Lupton: Jak se vypořádat s pocitem strachu a hanby?

Strach, vina, pocity hanby. To jsou věci, se kterými se v životě může setkat každý z nás. Jedná se o ukazatele, že něco v našem životě není tak, jak by mělo být. Mohou nám pomoci, ale také nás mohou paralyzovat. Jakým způsobem se tedy s nimi můžeme zdravě vypořádat?

23. 4. 2023 (Neděle).

Brian King: Otcovo srdce

Jsme stvořeni k Božímu obrazu, což se odráží i v našem každodenním životě Ježíšových následovníků. Jeho součástí je i naše následování Božího příkladu obracení srdce otců k synům a srdce synů k otcům.
Brian King stojí již přes třicet let ve službě dětem na oblastní, regionální, národní a mezinárodní úrovni v rámci amerických Assemblies of God.

16. 4. 2023 (Neděle).

Štěpán Kafka: Velikonoční vítězství

Ježíšovým vzkříšením se završilo Boží vítězství nad ďáblem. Jaký to má praktický dopad na náš život?

9. 4. 2023 (Neděle).

Alexandr Štěpánovský: Velký triumf

Kristův triumfální vjezd do Jeruzaléma týden před Velikonocemi se vzápětí mění v pláč nad městem a dramatickou návštěvu chrámu. Rychlé zvraty v tomto příběhu nám připomínají, že i naše životní situace často procházejí překvapivou dynamikou. Zároveň nám tyto předvelikonoční události ukazují, v čem spočívá skutečný triumf.

2. 4. 2023 (Neděle).

Alexandr Štěpánovský: Plamínek naděje

Na jednom z obrazů Slovanské epopeje malíř Alfons Mucha znázornil J.A.Komenského na sklonku svého života. Scéna působí zasmušilým dojmem, šedivost moře a oblohy podtrhuje osamělost a izolaci Komenského. A přesto je obraz plný naděje a výzev do budoucnosti.

26. 3. 2023 (Neděle).
podcast: https://www.kskh.cz/ke-stazeni?podcast

 


Zde si můžete poslechnout přednášky o základech křesťanské víry