Nahrávky     

Daniel Kunášek: Projevy zbožnosti

Lidská zbožnost má různé projevy, které však pouze ukazují na to, co je uvnitř. A zbožnost je o setkávání s Bohem. Jak se ale s Bohem setkávat - znovu - nově - poprvé?

17. 9. 2023 (Kázání).

Alexandr Štěpánovský: Na suchu

Během obléhání hradu Sion jeho obránci rozhodně netrpěli nedostatkem výborného vína. Jiná situace však nastala na svatbě, kde se ocitl Ježíš se svými přáteli. Boží zájem a milosrdenství se projevují zvláště tam, kde se ocitáme na suchu.

10. 9. 2023 (Kázání).

Tomáš Jeřábek: Promítání fotek z prázdninových akcí

Záznam z promítání fotek a sdílení svědectví z prázdninových akcí při nedělní bohoslužbě. Děkujeme Lucce za video z Ukrajiny a Bobovi za upoutávku k táborovému filmu!

3. 9. 2023 (Kázání).

Tomáš Jeřábek: Jak buduješ vztah s Bohem, aneb kde jsou ty naše stany?

Izrael při svém putování pouští udělal mnoho chyb, ale Bůh jim i přes to prokazuje milosrdenství. Mojžíš krátce poté, co lid vyměnil Hospodina za zlaté tele staví venku za táborem stan setkávání, kam mohl přistupovat každý, kdo Hospodina skutečně hledal. I my, pokud se upřímně podíváme na svůj život, spatřujeme mnoho chyb, ale díky Boží milosti můžeme podobný „stan“ navštěvovat každý den...,chceme vstoupit?

27. 8. 2023 (Kázání).

Luba Šťastná: Tady a teď, potom a kde..?

O cestě životem a o jejím cíli.

20. 8. 2023 (Kázání).

Štěpán Kafka: Otevřít život

O tom, jaká jsou požehnání i nebezpečí, pokud své nitro otevřeme dalším lidem,

13. 8. 2023 (Kázání).

Alexandr Štěpánovský: Dovolená na Maltě

Dovolená na Maltě, aneb jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Kázání o apoštolu Pavlovi, známých i neznámých hrdinech a jednom zapomenutém psu.

6. 8. 2023 (Kázání).

Alexandr Štěpánovský: Trosečník

Být trosečníkem nutně neznamená být ztroskotancem nebo troskou.

30. 7. 2023 (Kázání).

Štěpán Kafka: Živá voda

O cestování letadlem a důležitosti pitného režimu.
Omluvte prosím sníženou kvalitu záznamu.

23. 7. 2023 (Kázání).

Štěpán Kafka: Může mít křesťan démona?

Je možné, aby démoni působili v životě křesťanů? Jak rozlišit projevy duše a duchovní projevy? Co o tom říká Bible?

20. 7. 2023 (Vyučování).


Zde si můžete poslechnout přednášky o základech křesťanské víry