Nahrávky     

Alexandr Štěpánovský: Den díkůvzdání

První listopadovou neděli jsme společně poděkovali Bohu za úrodu a mír v naší zemi.

5. 11. 2023 (Kázání).

Alexandr Štěpánovský: Pěšky z Heidelbergu do Prahy

V roce 1614 J. A. Komenský pěšky a sám urazil cestu domů téměř 500 km dlouhou. Důvodem byla jednak snaha o upevnění zdraví, ale především skutečnost, že své poslední peníze utratil za knihu od Mikuláše Koperníka. O hledání pravdy, našich omylech a životních kaňkách.

29. 10. 2023 (Kázání).

Alexandr Štěpánovský: Labyrint světa

Člověk je bytost s posláním. S cílem, úkolem, záměrem. Jen ho najít.

22. 10. 2023 (Kázání).

Pavel Rosecký: Unavený Bůh?

Nejen o čase, kdy se tvoří nejcennější hodnoty.

15. 10. 2023 (Kázání).

Alexandr Štěpánovský: Zázrak v Yellowstone

Vlci byli na Šumavě vyhubeni před více než sto lety. V posledních letech se do pohraničních hvozdů začínají opět vracet. Podobně se tak stalo v Národním parku Yellowstone a důsledky přinesly řadu překvapení.

8. 10. 2023 (Kázání).

Martin Čunek: Porážky a vítězství v životě křesťana

Příběh Josefa Egyptského, který se stal zachráncem tehdejšího světa.

1. 10. 2023 (Kázání).

Daniel Kunášek: Projevy zbožnosti

Lidská zbožnost má různé projevy, které však pouze ukazují na to, co je uvnitř. A zbožnost je o setkávání s Bohem. Jak se ale s Bohem setkávat - znovu - nově - poprvé?

17. 9. 2023 (Kázání).

Alexandr Štěpánovský: Na suchu

Během obléhání hradu Sion jeho obránci rozhodně netrpěli nedostatkem výborného vína. Jiná situace však nastala na svatbě, kde se ocitl Ježíš se svými přáteli. Boží zájem a milosrdenství se projevují zvláště tam, kde se ocitáme na suchu.

10. 9. 2023 (Kázání).

Tomáš Jeřábek: Promítání fotek z prázdninových akcí

Záznam z promítání fotek a sdílení svědectví z prázdninových akcí při nedělní bohoslužbě. Děkujeme Lucce za video z Ukrajiny a Bobovi za upoutávku k táborovému filmu!

3. 9. 2023 (Kázání).

Tomáš Jeřábek: Jak buduješ vztah s Bohem, aneb kde jsou ty naše stany?

Izrael při svém putování pouští udělal mnoho chyb, ale Bůh jim i přes to prokazuje milosrdenství. Mojžíš krátce poté, co lid vyměnil Hospodina za zlaté tele staví venku za táborem stan setkávání, kam mohl přistupovat každý, kdo Hospodina skutečně hledal. I my, pokud se upřímně podíváme na svůj život, spatřujeme mnoho chyb, ale díky Boží milosti můžeme podobný „stan“ navštěvovat každý den...,chceme vstoupit?

27. 8. 2023 (Kázání).


Zde si můžete poslechnout přednášky o základech křesťanské víry