Nahrávky     

Alexandr Štěpánovský: Zázrak v Yellowstone

Vlci byli na Šumavě vyhubeni před více než sto lety. V posledních letech se do pohraničních hvozdů začínají opět vracet. Podobně se tak stalo v Národním parku Yellowstone a důsledky přinesly řadu překvapení.

8. 10. 2023 (Kázání).

Alexandr Štěpánovský: Na suchu

Během obléhání hradu Sion jeho obránci rozhodně netrpěli nedostatkem výborného vína. Jiná situace však nastala na svatbě, kde se ocitl Ježíš se svými přáteli. Boží zájem a milosrdenství se projevují zvláště tam, kde se ocitáme na suchu.

10. 9. 2023 (Kázání).

Alexandr Štěpánovský: Dovolená na Maltě

Dovolená na Maltě, aneb jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Kázání o apoštolu Pavlovi, známých i neznámých hrdinech a jednom zapomenutém psu.

6. 8. 2023 (Kázání).

Alexandr Štěpánovský: Trosečník

Být trosečníkem nutně neznamená být ztroskotancem nebo troskou.

30. 7. 2023 (Kázání).

Alexandr Štěpánovský: Lesní bohoslužba na Sionu

V kázání na zřícenině hradu Sion jsme si připomněli příchod Cyrila a Metoděje a také odkaz Mistra Jana Husa.

9. 7. 2023 (Kázání).

Alexandr Štěpánovský: Nevydařený vandr

Plán se to zdál být dobrý, ale realita nakonec přinesla bolest, hořkost a zklamání. Zdá se, že takovéto situace přitahují Boží pozornost a stávají se počátkem Božího jednání. Podívejme se na jeden z nejkrásnějších biblických příběhů o Noemi a její snaše Rút.

2. 7. 2023 (Kázání).

Alexandr Štěpánovský: Anna rohatá

Ze slz a modliteb zdeptané a ponižované ženy vzešlo velké požehnání pro celý národ. Její jméno i životní příběh nám připomenou sílu modlitby, pokory a důvěry v Boží milost.

14. 5. 2023 (Kázání).

Alexandr Štěpánovský: Drolící se skála

Petr, který se měl stát skalou pro rodící se církev, zásadním způsobem selhal. Obnova a přijetí, se kterým se setkal v osobě vzkříšeného Krista, je výzvou a dobrou zprávou pro všechny lidi nalomené a nedokonalé.

30. 4. 2023 (Kázání).

Alexandr Štěpánovský: Velký triumf

Kristův triumfální vjezd do Jeruzaléma týden před Velikonocemi se vzápětí mění v pláč nad městem a dramatickou návštěvu chrámu. Rychlé zvraty v tomto příběhu nám připomínají, že i naše životní situace často procházejí překvapivou dynamikou. Zároveň nám tyto předvelikonoční události ukazují, v čem spočívá skutečný triumf.

2. 4. 2023 (Kázání).

Alexandr Štěpánovský: Plamínek naděje

Na jednom z obrazů Slovanské epopeje malíř Alfons Mucha znázornil J.A.Komenského na sklonku svého života. Scéna působí zasmušilým dojmem, šedivost moře a oblohy podtrhuje osamělost a izolaci Komenského. A přesto je obraz plný naděje a výzev do budoucnosti.

26. 3. 2023 (Kázání).


Zde si můžete poslechnout přednášky o základech křesťanské víry