Nahrávky     

Tomáš Jeřábek: Utři prach… anebo i něco jiného?

Minulý týden jsme slyšeli o tom, jak Bůh nazval Gedeona udatným hrdinou a povolal ho do služby. Bůh chce, abychom i my byli součástí Jeho záměrů. Tuto neděli se vrátíme do příběhu. Jaké kroky Gedeon udělal, aby se ten Boží plán dal do pohybu? Co vlastně předcházelo tomu slavnému vítezství?

4. 2. 2024 (Kázání).

Tomáš Jeřábek: Poselství z vánoční bohoslužby

Na Štědrý den jsme se sešli na vánoční bohoslužbě "Půlnoční v Šipší", slovem o narození Ježíše Krista nám posloužil Tomáš Jeřábek.

24. 12. 2023 (Kázání).

Tomáš Jeřábek: Cena svobody

Svoboda je dle své definice schopnost nebo, lépe řečeno, výsada se rozhodovat a jednat podle své vůle. Ale důležité je si uvědomit, že za svá rozhodnutí neseme zodpovědnost, a to nejenom před lidmi, ale i před Bohem. Které jsou ty volby, na nichž v životě opravdu záleží? A jaká rozhodnutí volit?

19. 11. 2023 (Kázání).

Tomáš Jeřábek: Promítání fotek z prázdninových akcí

Záznam z promítání fotek a sdílení svědectví z prázdninových akcí při nedělní bohoslužbě. Děkujeme Lucce za video z Ukrajiny a Bobovi za upoutávku k táborovému filmu!

3. 9. 2023 (Kázání).

Tomáš Jeřábek: Jak buduješ vztah s Bohem, aneb kde jsou ty naše stany?

Izrael při svém putování pouští udělal mnoho chyb, ale Bůh jim i přes to prokazuje milosrdenství. Mojžíš krátce poté, co lid vyměnil Hospodina za zlaté tele staví venku za táborem stan setkávání, kam mohl přistupovat každý, kdo Hospodina skutečně hledal. I my, pokud se upřímně podíváme na svůj život, spatřujeme mnoho chyb, ale díky Boží milosti můžeme podobný „stan“ navštěvovat každý den...,chceme vstoupit?

27. 8. 2023 (Kázání).

Tomáš Jeřábek: Být křesťanem i v pondělí?

Končí školní rok a začíná léto. Asi nejsem jediný, kdo se těší na slunečné počasí a čas u vody. Letní měsíce jsou často prostorem pro odpočinek a určité zastavení, a to je pro náš život tak důležité. Odpočinek je totiž čas, kde můžeme růst a kde můžeme hledat, využijme ho tedy moudře. Ježíš touží po hlubokém vztahu s námi zrovna tak poslední červnovou neděli, jako i každý den o prázdninách.

25. 6. 2023 (Kázání).

Tomáš Jeřábek: Co s tou roklí?

Církev je velká skupina různých lidí. Jsou zde staří, mladí, lidé z různými zájmy, touhami i povahovými rysy... Často je komplikované napříč těmito skupinami najít společnou řeč a tak vznikají různé malé či velké rokle.
A taková hluboká rokle je nebezpečná věc a proto mám dvě volby: postavím zeď, která mě bude chránit a nebo si dám tu práci s výstavbou mostu, který opět propojí oba břehy?

19. 3. 2023 (Kázání).

Tomáš Jeřábek: Ježíš nás nominoval do vítězného týmu!

Ježíš nás nominoval jako nejlepší z nejlepších do svého vítězného týmu. Je však na každém člověku, jestli tuto nominaci přijme a bude pak podle toho ve svém životě jednat.

5. 2. 2023 (Kázání).

Tomáš Jeřábek: Dobrá zpráva

Je to více jak 2000 let, co se pastýři nedaleko Betléma dozvěděli během noční směny zprávu, která změnila dějiny. Jak se zachovali? Nalezli to, co si představovali? A jak je to změnilo?

25. 12. 2022 (Kázání).

Tomáš Jeřábek: Jak se radovat a neutopit

Eric Moussambani, plavec z Rovníkové Guineje, se naučil plavat teprve 8 měsíců před startem Olympiády v roce 2000 v Sydney. I přesto, že se v době startu objektivně nemohl považovat za excelentního plavce, neodradilo ho to skočit ze startovního můstku do olympijského závodu. Není nám to někdy trochu povědomé? Nepřipadáme si občas, že se tak v těch okolnostech co se dějí, plácáme a stěží se držíme nad vodou, zatím co ti borci kolem nás získávají medaile? Jak se vidíme my? A jak nás vidí Bůh? Pojďme se společně podívat, co na to říká Bible.

17. 7. 2022 (Kázání).


Zde si můžete poslechnout přednášky o základech křesťanské víry