NahrávkyTomáš Jeřábek: Jak buduješ vztah s Bohem, aneb kde jsou ty naše stany?

Izrael při svém putování pouští udělal mnoho chyb, ale Bůh jim i přes to prokazuje milosrdenství. Mojžíš krátce poté, co lid vyměnil Hospodina za zlaté tele staví venku za táborem stan setkávání, kam mohl přistupovat každý, kdo Hospodina skutečně hledal. I my, pokud se upřímně podíváme na svůj život, spatřujeme mnoho chyb, ale díky Boží milosti můžeme podobný „stan“ navštěvovat každý den...,chceme vstoupit?


Kázání 27. 8. 2023

« Tady a teď, potom a kde..? --- Promítání fotek z prázdninových akcí »


Zde si můžete poslechnout přednášky o základech křesťanské víry