Projekt staleté kořeny byl vytvořen k 100. výročí založení Československé republiky. Smyslem projektu je ukázat na naše kořeny, odhalit národní identitu a popularizovat hodnotový odkaz našich nejvýznamnějších osobností.  Představujeme čtyři hodnoty jako čtyři ideje, na kterých byla založena naše státnost – pravdu, víru, svobodu a důstojnost, a odhalujeme aktuálnost těchto hodnot v dnešním světě. Tak jako strom bez svých kořenů padá, tak i národ, pokud se zřekne svých idejí, na kterých byl založen. Budoucnost českého národa spočívá v návratu k hodnotám a idejím našich předků. Dokud tyto ideje v národě zůstávají a lidé je žijí, dotud národ trvá.

Zdroj: www.staletekoreny.cz

V Kutné Hoře bychom se rádi k této zajímavé iniciativě připojili cyklem přednášek, jež proběhnou vždy poslední pondělí v měsíci, počínaje 24. zářím, v rámci Klubu Pod Lampou. Na prvním setkání se vypravíme za soluňskými bratry Cyrilem a Metodějem na Velkou Moravu. V dalších dílech nás čeká římský císař a český král Karel IV., Mistr Jan Hus a jeho přítel Mistr Jeroným Pražský, učitel národů J. A. Komenský a samozřejmě náš první prezident T. G. Masaryk. Patrně nás překvapí duchovní odkaz kutnohorského renesančního bouřliváka Mikuláše Dačického z Heslova či výprava po stopách našich předků mezi slavné Delawary a Mohykány do USA.

V těchto souvislostech si také dovoluji upozornit na přednášku Davida Louly „Staleté kořeny“, autora projektu a prezidenta spolku České studny, kterou pořádá Městská knihovna v Kutné Hoře dne 9. října v rámci Univerzity volného času.

Alexandr Štěpánovský