NahrávkyAlexandr Štěpánovský: Na suchu

Během obléhání hradu Sion jeho obránci rozhodně netrpěli nedostatkem výborného vína. Jiná situace však nastala na svatbě, kde se ocitl Ježíš se svými přáteli. Boží zájem a milosrdenství se projevují zvláště tam, kde se ocitáme na suchu.


Kázání 10. 9. 2023

« Promítání fotek z prázdninových akcí --- Projevy zbožnosti »


Zde si můžete poslechnout přednášky o základech křesťanské víry