O nás

Jsme společenstvím lidí, kteří zakusili, že je možné navázat osobní vztah s Bohem skrze Ježíše Krista, poznat ho jako milujícího Otce, který má zájem o to, co člověk prožívá, který odpouští, pomáhá i vede životem. 

Jednou z nejdůležitějších hodnot života jsou kvalitní vztahy mezi lidmi. Vnímáme, že církev má fungovat jako rodina, kde se nikdo necítí sám. Snažíme se proto budovat vzájemné vztahy, scházíme se i mimo nedělní bohoslužby v rodinách a pořádáme další setkání.

Věříme tomu, že Bůh může nadpřirozeně jednat v životě člověka. Modlíme se za uzdravení nemocných a počítáme s dalším nadpřirozeným Božím jednáním v našich životech. Věříme, že jedině Bůh naplňuje přirozenou touhu člověka po duchovních věcech.

Cítíme se jako součást města, ve kterém žijeme. Pro veřejnost pořádáme řadu akcí různého zaměření.

Jsme státem registrovanou církvi, ale církví na státu finančně nezávislou, veškeré naše náklady jsou kryty z dobrovolných darů. Jsme součástí Církve Křesťanská společenství, se kterou sdílíme základní společné hodnoty. Nepovažujeme se za církev výlučnou, a proto spolupracujeme s dalšími křesťanskými církvemi a organizacemi v našem městě i okolí.

Chcete-li se dozvědět více o křesťanství, můžete nás kontaktovat. Můžete si také poslechnout přednášky o základech křesťanské víry.


Náš tým:

Alexandr Štěpánovský

vedoucí sboru, statutární zástupce

Antonín Zelina

vyučování, kázání

Štěpán Kafka

pastorace, poradenství

Petr Kunášek

služba dětem

Tomáš Jeřábek

služba mladým